Kade­fes­ti­val Delfs­ha­ven 2015

laatste bewerking juni 8th, 2015 at 15:45,
kadefestival-140615-overview b

Span­ge­se­kade, zon­dag 14 juni 13.00 — 19.00

Ook dit jaar is er weer het kade­fes­ti­val op straat en in de bedri­jfs­ruim­tes langs de Span­ge­se­kade bij Schie­zicht. Vanaf 13.00 is er een uit­ge­breid pro­gramma: Plaat­jes draaien, ijs­jes eten, kro­epoek bak­ken, schil­de­ren langs de Schie, tango work­shops, smaak­les, film­work­shops, zelf pesto maken, stro­op­wa­fels eten, ei tem­para verf maken, applaus work­shops, peu­ter voor­stel­lin­gen, scé­nes uit de stad, Schie­meis­jes en plon­zen in de poel. Tot 19.00 kun­nen je lek­ker eten en drin­ken uit alle windstreken.

Er is voor elk wat wils. Ook peu­ters en kin­de­ren komen uit­ge­breid aan hun trekken.

Bijzon­der aan het fes­ti­val is dat alle activi­tei­ten, attrac­ties en lek­kere hap­jes wor­den geor­ga­ni­se­erd door bewo­ners, bedrij­ven en orga­ni­sa­ties uit Delfs­ha­ven. Tij­dens het fes­ti­val kun je ook een kijkje nemen in de ruim­tes van Schie­zicht en de nieuwe bedri­jfs­ruim­tes langs de kade. Meer infor­ma­tie over het pro­gramma op Face­book of in de flyer.

Het fes­ti­val wordt geor­ga­ni­se­erd door Schie­zicht in samen­wer­king met Poel.

Beleef de kade! (En neem je zwem­kle­ding mee…)
Kin­der­work­shops, muziek, theater&dans, Poel, Stroop, expo­si­ties, eten&drinken en meer…