NIEUWSARCHIEF

 • Nieuwsbrief Schiezicht
  Nieuws over de dijk voortaan in de nieuwsbrief van Schiezicht Van het bouwen gaan we sinds 2015 op de dijk over naar allerlei activiteiten voor en door de buurt. Schiezicht speelt daarin een rol als initiatiefnemer, maar ook als de aanbieder van ruimte, faciliteiten en ondersteuning. Steeds meer bewoners, organisaties en instanties weten de weg… Continue reading Nieuwsbrief Schiezicht
 • Spangesekade op de schop
  Op 15 juni gaan de werkzaamheden aan de kade nu toch eindelijk beginnen. Als eerste wordt de damwand achter de kadeconstructie vernieuwd, ongeveer 4 meter vanaf het water. De aannemer heeft tot ongeveer halfweg de straat ruimte nodig voor graaf- en heiwerkzaamheden. Daarom komen er hekken langs het bouwterrein te staan en is er éénrichtingsverkeer op… Continue reading Spangesekade op de schop
 • Verkoop van Dorp (2e fase) van start
  Op 23 maart 2015 is de verkoop van de tweede fase van de nieuwbouw van Dorp van start gegaan. Begin dit jaar heeft Generaal Ontwikkelingsbedrijf BV het nieuwbouwplan overgenomen van Havensteder. Eind dit jaar kan de nieuwbouw starten, mits 70% van de woningen is verkocht. Meer informatie =>
 • MERGE
  Drijvend op de Schie spelen dansers met videoprojecties op de gevels Twee dansers op een ponton in de Schie, hun schaduwen spelen met videoprojecties en animaties op een scherm en op de gevel van de Fabriek. De voorstelling begint om 21.30. Vanaf 20.00 is er een voorprogramma met muziek en gratis koffie, thee en taart… Continue reading MERGE
 • € 300.000,- voor herinrichting kade
  Op 13 maart heeft de deelgemeente in haar laatste vergadering besloten om € 300.000,- te reserveren voor de herinrichting van de kade in 2015, in combinatie met herstel van de kademuur. Vanuit Schiezicht en Atelier Spangesekade wordt al jaren geijverd voor aanpak van de kade. Door bewoners zijn al diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de grote… Continue reading € 300.000,- voor herinrichting kade
 • Onthulling Elektrahuisje door burgemeester
  Het elektrahuisje bij de Mathenesserdijk (kruising Mathenesserbrug) is al prachtig blauw geverfd. Maar het is nog niet af. Bij kinderatelier Punt 5 hebben acht kinderen uit de wijk, in de leeftijd van 7 – 12 jaar, linosneden gemaakt. In december kon iedereen stemmen welke linosnede de mooiste plek zou krijgen. Dat wordt de afbeelding met oude… Continue reading Onthulling Elektrahuisje door burgemeester
 • 5 Oktober Inhuldiging Plantenbak & Open Huis
  De nieuwe plantenbak aan de Spangesekade wordt op zaterdag 5 oktober om 10.00 feestelijk ingehuldigd door kinderen van de dijk, wethouder van Huffelen en bestuurder Bebelaar. Zij zullen de pompoenen aansnijden uit eigen kweek in de plantenbak. Die gaan in een grote pan voor de pompoensoep.  Atelier Spangesekade nodigt buren, bewoners en ondernemers van de… Continue reading 5 Oktober Inhuldiging Plantenbak & Open Huis
 • Jeu-de-Boules op nieuwe plek
  Begin juli is het jeu-de-boules seizoen 2013 weer begonnen. We spelen elke woensdagavond vanaf 19.30. Schuif aan en doe gezellig mee. Aanmelden is niet nodig. Na de verhuizing van Rini en Ger naar een ander stuk van de dijk spelen we nu voor de deur van Centrum Schiezicht op nr. 272B. Meer informatie vind je… Continue reading Jeu-de-Boules op nieuwe plek
 • Klushuizen uit de steigers
  Net voor de bouwvak is de aannemer vrijwel klaar met de gevelrenovatie. De steigers zijn al weg en de bouwplaats raakt leeg. De klussers kunnen eindelijk zelf aan de slag. Kijk voor meer informatie op de pagina Klushuizen onder Projecten.
 • Zaterdag 15 juni plantdag op de Spangesekade
  De afgelopen maanden is een wel heel bijzondere plantenbak gemaakt op de Spangesekade. Heel veel mensen uit de buurt hebben gemetseld, gegraven, stenen gesleept, tegels gelegd, koffie geschonken, aarde vervoerd, enz. Het resultaat mag er zijn! Op vrijdag 14 juni wordt de bak tot het randje gevuld met nieuwe aarde. Zaterdag 15 juni gaan we… Continue reading Zaterdag 15 juni plantdag op de Spangesekade
 • Nieuwe planning herinrichting Schans e.o.
  Door de lange winter is de planning voor de herinrichting van Jan Kruijfstraat, Jan Kruijffplein en Mathenesserdijk flink vertraagd.In een deel van de Jan Kruijffstraat tussen Gijsingstraat en Mathenesserdijk zijn ze weer begonnen. Dit gedeelte is in juli klaar. Na de bouwvak gaan ze verder met het gedeelte van de Mathenesserdijk vanaf de Jan Kruijffstraat… Continue reading Nieuwe planning herinrichting Schans e.o.
 • Feestelijke opening kweekkas Groen+Kleur 26 mei
  Op 26 mei was de feestelijke opening van de kweekkas van Groen+Kleur op het binnenterrein van de Schans. De afgelopen maanden is er druk gezaaid en verpot door een actieve tuingroep van bewoners uit de Schans en omwonenden. Vol trots lieten ze aan geïnteresseerden zien wat er al groeit en bloeit. De komenden weken worden… Continue reading Feestelijke opening kweekkas Groen+Kleur 26 mei
 • Betonstorten plantenbak Spangesekade
  Vanaf 1 maart werkt het Atelier Spangesekade met man en macht aan een nieuwe plantenbak langs de kade. Op 19 maart is het beton gestort voor de fundering. Helaas ligt het werk sindsdien stil door de vorst. Vanaf 8 april wordt er weer de hele week gemetseld. De bak krijgt een ‘organische vorm’ met rond… Continue reading Betonstorten plantenbak Spangesekade
 • Opening de Fabriek van Delfshaven
  Op 30 januari was de feestelijke opening van de fabriek aan Mathenesserdijk 410-420. Het is een bedrijfsverzamelgebouw voor allerlei soorten bedrijven uit de creatieve industrie en zakelijke dienstverlening. Een deel van het gebouw heeft een meer maatschappelijke bestemming met o.a. een kinderatelier, een yogaschool en een prachtige hal voor tentoonstellingen, en evenementen. Een opvallende huurder… Continue reading Opening de Fabriek van Delfshaven
 • Centrum Schiezicht
  Het zal velen niet zijn ontgaan dat de pui op Mathenesserdijk 272B ineens veranderd is. Door de ramen is nu goed zichtbaar dat hier vroeger de ingang was naar de grote Tweede Hands Markt op de Spangesekade. Het Atelier Spangesekade heeft het initiatief genomen om van deze winkel een ontmoetingsplek en informatiepunt te maken voor… Continue reading Centrum Schiezicht
 • Kas voor Groen+Kleur bij de Schans
  Op 11 maart is de nieuwe kas op het binnenterrein van de Schans in gebruik genomen. Met bewoners en omwonenden van de Schans is al een begin gemaakt met het kweken van bloemen en planten in kleine kweekbakjes. Zodra ze groot genoeg zijn gaan ze in aparte potjes. En als het weer meezit kunnen in… Continue reading Kas voor Groen+Kleur bij de Schans
 • Bollen planten op de Spangesekade
  Op 20 november begint Gemeentewerken met de aanleg van twee groenvakken langs de kade tegenover huisnummers 165-171 en 178-183. Daarom organiseert het Atelier Spangesekade bollen planten op zaterdagmiddag 24 november. tegelijk met de uitnodiging hebben omwonenden al de eerste bol ontvangen. Maar we hebben er nog veeeeel meer. We beginnen om 14.00. Voor iedereen die… Continue reading Bollen planten op de Spangesekade
 • Groen+Kleur Schans e.o. van start
  Maandag 26 november gaat het project Groen+Kleur in de om de Schans van start met het planten van 200 bloembollen in de binnentuin. Bewoners en omwonenden van de Schans zijn van harte welkom om ‘een bolletje te planten’. We verzamelen om 10.00 in de ontmoetingsruimte voor koffie en een praatje, daarna gaan we naar buiten.… Continue reading Groen+Kleur Schans e.o. van start
 • Buurt Bestuurt in Tussendijken-oost
  Ook in Tussendijken-oost gaat de deelgemeente aan de slag met Buurt Bestuurt. Deelgemeente, politie, stadstoezicht en opbouwwerk beslissen samen met bewoners welke problemen die maand prioriteit krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervuiling, overlast, verkeershinder of aanpak van enge plekken. Tussendijken-oost zijn alle straten in de driehoek Grote Visserijstraat, Mathenesserdijk en Schiedamseweg. Voor bewoners uit deze straten… Continue reading Buurt Bestuurt in Tussendijken-oost
 • Kennismaken met Klushuizen Mathenesserdijk 312 – 329
  Na maanden van slopen en grote stofwolken op de dijk zijn de klushuizen eindelijk bouwklaar. De nieuwe bewoners van de klushuizen op Mathenesserdijk 321 – 329 noemen hun Vve heel toepasselijk ‘Monnikenwerk’. Ze nodigen alle omwonenden uit om a.s. zondag van 11.00 – 16.00 afscheid te nemen van de huidige staat en kennis te maken… Continue reading Kennismaken met Klushuizen Mathenesserdijk 312 – 329