de Loper

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:02,
loper-3-1101-tewoon

Grote Vis­se­rijstraat / Mathen­es­ser­dijk / Mathenesserweg

 

TE KOOP / TE HUUR

Lees wat de makelaar schri­jft over de huur– of koop­wo­n­in­gen in de Loper op de kop van de Grote Vis­se­rijstraat en de Mathenesserweg:

“Charme & Cultuur

Je bent een stads­mens, eigen­zin­nig, met een uit­ge­spro­ken smaak …. abso­luut geen nieu­w­bouw­type! De gere­no­veerde appar­te­men­ten en mai­son­net­tes van DE LOPER in Bospolder-Tussendijken zijn je op het lijf geschre­ven … want je valt als een blok:
– Voor de bijzon­dere sti­j­l­ele­men­ten van een stads­huis,
– het com­fort van een goede reno­va­tie en
– het rijke gevoel van een ruim en licht appar­te­ment,
– de veelk­leu­rige wijk, win­kelt­jes, restau­rant­jes, kro­eg­jes, gale­ries, het Prin­ses­thea­ter,
– het toe­koms­tige, één kilo­me­ter lange, Dak­park aan de rand van de wijk,
– de goede bereik­baar­heid met open­baar verhuur.

Moo­ier kun je het niet tref­fen, een bui­tenkans in Delfs­ha­ven … met alle charme en cultuur”

Af en toe komt er weer een won­ing beschik­baar voor ver­huur of verkoop.

Meer infor­ma­tie op de site van Havens­te­der (ver­huur) of de ver­ko­pende makelaar.

In 2013 wordt ook gewerkt aan het aant­rek­ke­li­jker maken van het omrin­gende Mathen­es­serk­war­tier. Kijk voor meer infor­ma­tie op de site.