Klus­hui­zen Mathenesserdijk

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:02,
klushuizen-130712-uit de steigers

Mathen­es­ser­dijk 321 — 345

Inter­esse in een klushuis?

In april 2011 startte de ver­koop van de eerste 11 klus­hui­zen. De andere 14 zijn in sep­tem­ber 2011 in de ver­koop gegaan. Vanaf najaar 2012 tot de zomer van 2013 heeft een aan­ne­mer de fun­de­rin­gen her­steld en de gevels gere­no­veerd. Daarna zijn de klussers aan de slag gegaan met het ver­der afbou­wen van hun klushuis.

Meer infor­ma­tie over beschik­bare klus­hui­zen, de voor­waar­den enz. staan op de spe­ciale site van de geme­ente Rot­ter­dam over klushuizen.

Kopers kri­j­gen bege­lei­ding bij het opknap­pen van het bureau Urban­ner­dam (zie site).

Lees meer op de pagina Klus­hui­zen Mathen­es­ser­dijk onder Pro­jec­ten over de voor­ge­schie­de­nis van de klus­hui­zen op deze bijzon­dere plek aan de Mathenesserdijk.