Schie­zicht Mathenesserdijk

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:03,
schiezicht-1101-woon

Won­in­gen te koop Mathen­es­ser­dijk 220 — 232 en 236 — 320

De won­in­gen in de twee uit­ein­den van het blok Schie­zicht zijn par­ti­cu­lier eigen­dom. Er staan diverse won­in­gen te koop, zowel begane grond als appar­te­men­ten op de ver­die­pin­gen. Het zijn heel betaal­bare woningen.

Kijk op de site van de makelaar voor meer informatie.

Won­in­gen te huur/koop Mathen­es­ser­dijk 234 — 302

In dit deel van Schie­zicht is Havens­te­der (voor­heen PWS) eigenaar van een groot aan­tal won­in­gen op de begane grond en op de ver­die­pin­gen, en van de onder­lig­gende bedri­jfs­ruim­tes aan de Span­ge­se­kade. Sinds april 2011 wor­den die te koop aan­ge­bo­den. Won­in­gen en bedri­jfs­ruim­tes kun­nen afzon­der­lijk wor­den gekocht, maar ook in ver­schil­lende com­bi­na­ties. Zo kun je van twee won­in­gen één maken, een bedri­jfs­ruimte samen­vo­e­gen met een boven­lig­gende won­ing of gewoon een twee-, drie– of vier­ka­mer­ap­par­te­ment hele­maal naar eigen inzicht opknappen.

De bedri­jfs­ruim­tes zijn 60m2. Er zijn 2-, 3, en 4-kamerappartementen, in grootte varie­rend van 59 tot 130m2. Pri­j­zen voor de won­in­gen vanaf 75.000,- k.k.

Inter­esse?

Van diverse pan­den is ver­ko­o­pin­for­ma­tie te vin­den op de site van Kolpa Makelaars. Onder Snel Zoe­ken vul je als straat ‘Mathen­es­ser­dijk’  in en je kri­jgt een over­zicht van het aanbod.

Kijk voor meer infor­ma­tie over de ver­koop van bedri­jfs­ruim­tes op Schie­zicht Span­ge­se­kade.

Alge­mene infor­ma­tie over Schie­zicht staat op Schie­zicht Ont­wi­kke­ling.