OVER WEBSITE

Nieuwsbrief, colofon, disclaimer, Creative Commons

Over de projecten en activiteiten op de Mathenesserdijk is veel informatie beschikbaar, maar wel versnipperd over vele bronnen en instanties. Dat was in 2004 al de reden voor de uitgave van de Mathenesserdijk Nieuwsbrief. Van 2008 tot 2010 verscheen er ook 4 keer het bulletin ‘Werk in Uitvoering’ van de stadsmarinier. Nu de regie op de Mathenesserdijk weer is overgenomen door de deelgemeente Delfshaven en de behoefte aan informatie toeneemt, heeft Patrick Boel in 2011 het initiatief genomen tot het maken van een website.

Website Mathenesserdijk.info

De website is bedoeld als een ‘portal’ om de verspreide informatie over projecten en activiteiten op de Mathenesserdijk makkelijke toegankelijk te maken voor bewoners en andere geïnteresseerden. Maar iedereen is ook nadrukkelijk uitgenodigd om informatie aan te leveren. Wil je zelf een pagina beheren, dan kan dan ook. Mail voor meer informatie naar mathenesserdijk.info. Een achterliggend doel is ook om de ontwikkelingen op de dijk te documenteren. Vaak gaat de aandacht uit naar wat niet goed is en wat nog moet gebeuren. Wat al is bereikt, raakt op de achtergrond. Met deze site komt alles meer in perspectief.

Nieuwsbrief mathenesserdijk.info

Tot 2014 verscheen 1 á 2 keer per jaar een nieuwsbrief met aankondigingen en ander nieuws. De nieuwsbrief werd toegestuurd aan bewoners van de Mathenesserdijk en omgeving, politici, ambtenaren, pers en andere geïnteresseerden. Het archief van de nieuwsbrieven staat op ‘Nieuwsbrief’.

Colofon:

Uitgever: Patrick Boel; siteemail

Ontwerp en sitebouw (2011): Wilco Lamberts, Kunst en Drukwerk, site

Vernieuwing site en mailprogramma (2013): Thorben Jäger, Nextstage, site, email

Vernieuwing site (2021): Marwan Anbaky, email

Met medewerking van een groot aantal bewoners en ondernemers op de Mathenesserdijk en de Spangesekade.

Foto’s, tenzij anders vermeld: Patrick Boel

De site en de nieuwsbrief zijn in 2011 en 2013 mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de deelgemeente Delfshaven uit het Bewoners Activiteiten Fonds (BAF). 

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Waar mogelijk is informatie geverifieerd bij betreffende personen en organisaties. De uitgever is echter op geen enkele manier aansprakelijk voor onvolledigheden en onjuistheden, en voor eventuele schade ten gevolge daarvan. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrokkenen worden dringend opgeroepen om onvolledigheden/onjuistheden te mailen naar mathenesserdijk.info. Die zullen dan zo snel mogelijk worden verwerkt.

Creative Commons Patrick Boel 2011

Het copyright van de inhoud van deze site is beschermd onder de licentievoorwaarden van Creative Commons. Gebruik is toegestaan onder het principe ‘Naamsvermelding / Gelijk delen’.

Bekijk voor meer informatie de Licentievoorwaarden op de site van Creative Commons.