Over de dijk

laatste bewerking mei 12th, 2015 at 10:21,

Geschie­de­nis, gebe­ur­te­nis­sen, ver­ha­len, foto’s

Aan deze pagina wordt nog volop gewerkt.

over-de-dijk-1103

Heb je nog oude foto’s van vro­eger, bijzon­dere ver­ha­len over bewo­ners van toen en nu, spe­ciale gebe­ur­te­nis­sen op de dijk, of andere ver­mel­dens­waar­dige zaken? Mail ze naar mathenesserdijk.info.

Wil je zelf mee­wer­ken aan het opzet­ten en bij­houden van deze pagina? Neem dan ook con­tact op via boven­s­taand mailadres.

Foto over­ge­no­men van de site van de VvE-Mathenesserdijk.