STICHTING BUURCOOPERATIE MATHENESSERDIJK

De stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk heeft sinds 2013 een faciliterende rol voor activiteiten en initiatieven van bewoners en locale organisaties op en rond de Mathenesserdijk. Vanaf 2021 komt de aandacht meer te liggen op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Meer informatie daarover is te lezen in het beleidsplan.

De Buurcooperatie Mathenesserdijk ontvangt voor haar activiteiten subsidies en bijdragen van fondsen. Daarnaast werft ze voor haar speciale programma’s  donaties. Vanwege haar ANBI-status zijn giften aftrekbaar.

 

Stichting ‘Buurcooperatie Mathenesserdijk’

Enkele bewoners, die al langer betrokken zijn bij een veelheid aan activiteiten op de dijk, hebben in 2013 de stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk opgericht. ‘Buurcooperatie’ staat voor samenwerking van buren. Gekozen is voor een stichting als rechtspersoonlijkheid omdat er geen sprake is van winstoogmerk. De stichting zelf functioneert op de achtergrond, omdat het vooral gaat om de ermee verbonden initiatieven/activiteiten.

Het doel van de stichting is kort samengevat: “het in figuurlijke zin onderdak bieden aan activiteiten en initiatieven van burgers op en in de omgeving van de Mathenesserdijk die bijdragen aan het versterken van de buurcooperatie in de ruimste zin.”

In 2013 werden de gevolgen van een terugtredende overheid steeds zichtbaarder en namen de bewoners op de dijk steeds meer zelf het initiatief voor nieuwe projecten: onderhoud van het groen op de dijk, herinrichting van de straat, adviezen aan klussers, kunstprojecten, zorg voor de buren, enz. De projecten lopen uiteen van een activiteit van één dag, waarbij slechts enkele bewoners betrokken zijn, tot meerjarige projecten waarin burgers en instanties met elkaar samenwerken. De bekostiging van dergelijke initiatieven is steeds meer een mix van subsidies, sponsoring, eigen bijdragen en inkomsten.

De stichting zorgt voor een vorm van institutionalisering, waarin de continuïteit van verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en financiële zaken goed zijn geregeld.

De stichting treedt zelf niet naar buiten. Informatie over de activiteiten en initiatieven waar zij bij betrokken is, zijn zichtbaar op de website  www.mathenesserdijk.info.

 

Klik hier voor de statuten van de stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk.