1. Infor­ma­tie, tips, buren­hulp, klusjes, .…

    Op deze pagina is ruimte voor buren (indi­vi­dueel of orga­ni­sa­ties) om infor­ma­tie en diens­ten aan te bie­den; zeg maar buren­hulp. Voor bedrij­ven is er de aparte pagina Han­dige bedrijven.

    Heb je iets aan te bie­den? Mail het naar info@mathenesserdijk.info.

  2.