DRIEHOEKJES (1985-2008)

Vernieuwbouw Mathenesserdijk 465-475, 481, 485-487

Eind 2008 was de vernieuwbouw gereed van de ‘Driehoekjes’, een blokje woningen aan het einde van de Mathenesserdijk tegenover de Fabriek. Het betreft 9 panden met in totaal 17 woningen en drie bedrijfsruimtes. De gevels van de panden zijn gerestaureerd. Inwendig is alles eruit gesloopt en opnieuw ingedeeld met nieuwe fundering, vloeren, wanden, installaties, en dakopbouwen. Aan de achterzijde zijn op het binnenterrein 10 parkeerplaatsen gemaakt, toegankelijk via de poort naast 471. Alle woningen en bedrijfsruimtes zijn eigendom van Havensteder (voorheen PWS) en verhuurd. Mogelijk gaan een deel van de woningen op termijn in de verkoop, als de renovatie van de tegenoverliggende Fabriek is afgerond.

driehoekjes-0901-vogelvluchtKijk voor meer informatie over die renovatie op Fabriek. Informatie over verhuur of verkoop, voor zover van toepassing, staat op Driehoekjes Woningen en Driehoekjes Bedrijfsruimte onder Te Woon/Werk.

Lange voorgeschiedenis

Het project de ‘Driehoekjes’ kent een roerige en lange voorgeschiedenis. In 1985 waren de meeste panden nog eigendom van particulieren, met uitzondering van 481 en 485-487. Die waren al langer in handen van OBR en de voorloper van Woonstad. Hun plan was om de Driehoekjes aan te kopen en te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Aan hun panden hebben ze nooit enig onderhoud gepleegd. Dit paste geheel in de toenmalige opvattingen over stadsvernieuwing (door veel tegenstanders aangeduid als ‘stadsvernieling’). Ook de  Voorhaven in Historisch Delfshaven draagt daar nog de sporen van. Door acties van bewoners kwam er in 1995 een kentering. In opdracht van de Stuurgroep Grote Stedenbeleid maakte het bureau Putters en Partners een uitgebreide analyse van de driehoek Mathenesserdijk, Noordschans en Schiedamseweg. Uit die tijd dateert waarschijnlijk ook de benaming de ‘Driehoekjes’, verwijzend naar het driehoekige gebied en de vele driehoekige trapgevels. Eind 1997 presenteerden zij een Plan van Aanpak, dat bepalend is geweest voor het beleid van behoud en herstel van dit gebied.

driehoekjes-061121-verloederingOndertussen ging de verloedering wel steeds verder. Steeds meer particuliere eigenaren verkochten hun woning aan een aantal vastgoedpartijen, die met elkaar de Driehoekjes wilde renoveren. In een langdurig onderhandelingsproces zijn uiteindelijk alle betreffende panden en de Fabriek eigendom geworden van Sterner BV, de toenmalige vastgoedontwikkelingsmaatschappij van PWS. In die periode heeft de straat veel overlast gehad van krakers, inbrekers, overstromingen, brand en gaslekken.

De start van de renovatie heeft nog veel vertraging opgelopen, omdat de financiering een steeds groter probleem werd door de slechte staat van de panden. Met diverse Europese, nationale en gemeentelijke subsidies is het allemaal toch rond gekomen. Op 25 juni 2007 ging de renovatie officieel van start.

driehoekjes-080704-wilhelmina-detailMet veel oog voor de historische details zijn de gevels gerestaureerd. De ‘Wilhelmina’ boven de poort straalt weer. De topgevel boven 465 is weer opgebouwd, waarmee de symmetrie is hersteld. PWS, als opdrachtgever, BAM Aannemingsbedrijf en SOAB Adviseurs hebben hier een mooi stuk werk geleverd, passend bij Historisch Delfshaven.