MOLEN ‘DE GRAANKORREL’

Mathenesserdijk/Noordschans (t.o. café de Molen)

De Vereniging ‘Vrienden van de Graankorrel’ zet zich al meer dan 25 jaar in voor behoud, herstel en herontwikkeling van de molenstomp.  Op een spandoek aan de molenstomp is het innovatieve plan te zien dat Pelli Architecs in 2005 heeft gemaakt. Over de financiering kon echter geen overeenstemming worden bereikt met gemeente en andere betrokken partijen.

De vereniging kiest nu voor een gefaseerde aanpak. In het interieur zijn al de nodige verbeteringen aangebracht en in 2010 kwam ook het funderingsherstel van het aangebouwde pakhuis gereed. Daarmee is de molenstomp geschikt voor besloten, kleinschalige activiteiten en evenementen.

De komende jaren is de buitenkant aan de beurt.

Meer informatie is te verkrijgen bij de Vereniging ‘Vrienden van de Graankorrel’, Postbus 25152, 3001HD Rotterdam. Contactpersoon is dhr. W. Haagman: email