MOSKEE AYA SOFIA

Renovatie/verbouw complex Mathenesserdijk 347 – 367

De moskee Aya Sofia is verspreid over de panden Mathenesserdijk 349 t/m 367 en de hoek van Duylstraat. Naast een grote gebedsruimte aan de achterzijde, bevat het complex verder een ontmoetingsruimte, een winkel, leslokalen, een advies- en steunpunt, en een groot aantal woningen. De moskee heeft in vele opzichten een belangrijke functie voor bewoners uit Bospolder-Tussendijken.

Start renovatie februari 2014moskee-1402-start renovatie

Na jaren van voorbereiding en onderhandelingen met de gemeente startte in februari 2014 de renovatie en verbouw. Insteek van de plannen is om het complex zo aan te passen, dat het nog beter kan functioneren voor de verschillenden doeleinden.

Op de begane grond en de 1e verdieping komen de ruimtes voor de activiteiten van moskee. Het binnenterrein wordt verdiept om zo meer ruimte te maken voor de gebedsruimte.

Op de 3e en 3e verdiepingen komen woningen, toegankelijk via een galerij langs de achterzijde. Klik hier voor de plattegrond van het verbouwingsplan.

De aanpak van de panden van de moskee staat los van de klushuizen in het naastgelegen deel van het blok.

Activiteiten

De Aya Sofya heeft 5 afdelingen, bestaande uit een hoofdafdeling, jongeren, vrouwen, jeugd meisjes en de kinderafdeling.

Jongens Jeugd: De Jeugd afdeling van Stichting Ayasofya heeft zijn eigen plek in de kelder.
Het doel is de moslimjongeren de juiste waarden en normen mee te geven en zodoende zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in de Nederlandse samenleving.

Vrouwen: De vrouwen afdeling heeft als doel religieuze en culturele activiteiten te organiseren. Hierbij wordt ook de plaats van de vrouw in de samenleving zo goed mogelijk gewaarborgd, gerespecteerd en beschermd.

Meisjes Jeugd: Het doel voor onze jonge meisjes is om samen te zorgen voor behoud van haar identiteit en voor het behalen van een zo hoog mogelijk opleidingsniveau. Hiernaast worden er ook religieuze en culturele activiteiten georganiseerd voor onze jonge meisjes.

De kinder club: De kinderclub heeft als doel onze kinderen spelenderwijs en met het gebruik van visuele en audio technologie, hun relevante informatie aan te leren. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de volgende onderdelen: manuele vaardigheid,geloof, geschiedenis en het ontwikkelen van kind zelfvertrouwen.

Onderwijs: De stichting Ayasofya biedt gespecialiseerde cursussen voor jongens en meisjes tussen de 4-18 jaar. Kinderen en jongeren worden voorbereid op de basis- en middelbare school. Er is onder andere ook steun om de toekomstplannen van onze jongeren te realiseren.

Mee informatie over de Aya Sofya Moskee en de verbouwing is te vinden op de site van de stichting Steun Aya Sofya.