SCHANS (2003-2009)

Nieuwbouw zorglocatie de Schans

De nieuwbouw van de Schans omvat vrijwel de hele driehoek, ingesloten door Mathenesserdijk, Jan Kruijffstraat en Noordschans.  Tot de Schans behoren een woonzorgcentrum op de hoek van de Noordschans en de Jan Kruijfstraat met ruimte voor 42 bewoners/-sters.
Daarnaast bevat deze zorglocatie 88 zelfstandige 3-kamerappartementen voor 55-plussers in de nieuwbouw aan de Jan Kruijffstraat en de Mathenesserdijk. Op de hoek van de Mathenesserdijk en de Noordschans ligt nog een ouder deel van het complex met aanleunwoningen. Vanuit het woonzorgcentrum ontvangen deze bewoners, indien nodig, zorg en aanvullende diensten.

De Schans vormt een afspiegeling van de multiculturele omgeving. Veel bewoners komen uit Delfshaven. Er is een multicultureel ontmoetingscentrum en een Chinese leefgroep. Ook de mensen die bij de Schans werken, spreken bijna allemaal twee ‘moedertalen’ en zijn vertrouwd met een andere dan de Nederlandse cultuur.

Bij woonzorgcentrum De Schans zijn buurtbewoners van harte welkom voor een kop koffie of een warme maaltijd en om samen activiteiten te ondernemen. Ze kunnen er ook informatie en advies krijgen over zorg, dienstverlening en wonen.
Meer informatie over het woonzorgcentrum de Schans is te vinden op de site van de zorgkopel Laurens.
Kijk voor de verhuur van de appartementen op Schans Appartementen.

Nieuwbouw

Het oorspronkelijke verzorgingshuis is gebouwd in 1974 met hoogbouw aan de Jan Kruijffstraat, een centrale ingang aan de Noordschans en restaurant en andere voorzieningen aan de Mathenessrdijk, naast de GKH-school. Door ontwikkelingen in de zorg en veranderende eisen aan de woonvoorzieningen voor ouderen, is besloten tot sloop en nieuwbouw van het verzorgingshuis.

De aanleunwoningen bij de molen waren echter nog in goede staat, zodat die zijn blijven staan.
Vóór het verzorgingshuis stond op deze locatie de katholieke kerk Sint Antonius Abt met pastorie, zusterhuis en twee scholen voor meisjes en jongens. Alleen het gebouw van de meisjesschool staat nog en daarin is nu de GKH-school gevestig. Meer over de geschiedenis verschijnt op Over de dijk.

Schans BouwterreinNa de sloop in 2006 werd pas goed zichtbaar wat een grote locatie dit is. Links staat nog de GKH-school en rechts de aanleunwoningen. Door het gat is de Mathenesserdijk te zien.

Door omwonenden is in 2005 bezwaar aangetekend tegen de hoge toren op het midden-terrein, die niet zou passen bij het aangrenzende Historisch Delfshaven. Inmiddels is men eraan gewend geraakt en ‘s nachts vormt het een ‘baken’ met de galerijverlichting en de klok.

In 2012/2013 zijn de grote hoogteverschillen rond het complex aangepakt bij de herinrichting van Noordschans en Jan Kruijffstraat. Meer informatie daarover op Herinrichting Schans eo .