1. Buurt­fietsen­stal­ling Mathenesserdijk

  Maar wei­nig won­in­gen op de Mathen­es­ser­dijk heb­ben een eigen ber­ging. Dus staan veel fietsen in de gang of bui­ten op straat. Zoek je een betere plek voor je fiets? Dan zijn er twee mogel­i­jk­he­den: de buurt­fietsen­stal­ling of een fietstrommel.

  Buurt­fietsen­stal­ling

  Half­weg de Mathen­es­ser­dijk heb­ben een aan­tal bewo­ners een voor­ma­lige bedri­jfs­ruimte gehu­urd van Havens­te­der. Wie dat wil kan één of meer­dere stal­lings­plek­ken huren in deze buurtfietsenstalling.

  Er zijn ook enkele plek­ken voor brom­mers, motor­fietsen en/of scootmobielen.

  Bij aanvang betaalt een gebrui­ker een borgsom van € 20,- voor de sleutel.

  De maan­de­li­jkse kos­ten zijn € 9,-/plek (2013). De gebrui­ker tekent een Mach­ti­ging Auto­ma­ti­sche Incasso voor het maan­de­li­jks afschrij­ven van de kosten.

  Voor meer infor­ma­tie kun je con­tact opne­men met Ger Ver­meu­len, Mathen­es­ser­dijk 368B’. Tele­fo­nisch: (010)477 7928; email.

  Infor­ma­tie over fiet­strom­mels vind je op Fiet­strom­mel.

 2.