1. Fiet­strom­mels op de dijk.

   

  Maar wei­nig won­in­gen op de Mathen­es­ser­dijk heb­ben een eigen ber­ging. Dus staan veel fietsen in de gang of bui­ten op straat. Zoek je een betere plek voor je fiets? Dan zijn er twee mogel­i­jk­he­den: de buurt­fietsen­stal­ling of een fietstrommel.

  Fiet­strom­mel

  Ver­spreid over de dijk heeft de geme­ente een aan­tal fiet­strom­mels geplaatst op ver­zoek van bewo­ners. Een fiet­strom­mel biedt plaats aan 5 fietsen. Per kwartaal betaal je € 13,29/fiets (2013).

  Meer infor­ma­tie over fiet­strom­mels vindt je op de site van de gemeente.

  Er zijn nogal wat aan­vra­gen voor een plek in een fiet­strom­mel en het bij­plaatsen van fiet­strom­mels kan lang duren. Daa­rom is er een wachtlijst.

  Klik hier voor het down­loa­den van een aan­vraag­for­mu­lier voor een abon­ne­ment op een fietstrommel.

  Kijk op Fietsen­stal­ling voor infor­ma­tie over de buurt­fietsen­stal­ling op de Mathenesserdijk.

 2.