1. Activi­tei­ten, gebieds­com­mis­sie, orga­ni­sa­ties, ondernemen, .….

  Bewo­ners­or­ga­ni­sa­tie

  • Bewo­ners­plat­form Mathen­es­ser­dijk: site; email
  • Buur­co­ope­ra­tie Mathen­es­ser­dijk: site
  • Schie­zicht: site, face­book

  Bewon­er­sac­tivi­tei­ten­sub­si­dies

  • Bijdrage Bewo­ner­sin­itia­tief: site
  • Opzoo­me­ren: site

  Delfs­ha­ven

  • Alge­meen Delfs­ha­ven: site;
  • Bekend­ma­kin­gen Rot­ter­dam / Delfs­ha­ven: site
  • Agenda en ver­ga­der­stuk­ken gebieds­com­mis­sie Delfs­ha­ven (vanaf april 2014): site
  • Bestu­ur­lijk Infor­ma­tie­sys­teem (BIS) Deel­ge­me­ente Delfs­ha­ven (tot maart 2014): site
  • Stads­ma­ri­nier Michiel van der Pols: mail, site
  • Buurt Bestu­urt: site

  Poli­tie

  • Alge­meen (geen nood­ge­val­len): 0900–8844
  • Wij­ka­gent Tussendijken-Oost, Linda Lau­rens van Zwie­ten: email

  Onder­ne­men

  • Broodje COiD: site

  Vere­ni­ging van Eigen­a­ren (VeV)

  • VvE Mathen­es­ser­dijk (328 – 346): site. Naast infor­ma­tie over de VvE ook infor­ma­tie over de geschie­de­nis van de dijk en inter­es­sante ervaringen.
  • VvE Schie­zicht (232 – 302): (web­site nog in de maak)
  • VvE de Loper (295 – 311)
  • VvE Mon­ni­ken­werk (klus­hui­zen 321–329): site.
  • VvE-van Dorp (MD 409–423, RM 7–13)
  • VvE-Molenzicht (Woon­bron) (374–396)
  • VvE–    (400 – 406)

  Vri­jwil­li­gers­werk 

  Sug­gesties voor aanvullingen/aanpassingen graag naar info@mathenesserdijk.info.

 2.