SCHIEZICHT HOTSPOT (2012)

 Renovatie Mathenesserdijk 220 – 230

Het eerste deel van het blok Schiezicht, nrs. 220 – 230, is door de gemeente in 2006 aangewezen als een ‘hotspot’, vanwege de jarenlange verwaarlozing van de panden. Daarmee was de weg vrij voor een actieve aanpak van aanschrijving van de eigenaren en onderhandelingen over het opknappen. Een eerste plan voor het opknappen van alle woningen bleek voor de eigenaren financieel niet haalbaar. Vervolgens is één woning aangekocht door de gemeente.

Het aanvankelijke plan om er een modelwoning met een klimaatvriendelijke aanpak van te maken, is niet doorgegaan. Na renovatie wordt deze woning verkocht. De helft van de overige woningen is uitgevoerd ‘van gemeentewege’. Dat betekent dat de gemeente de noodzakelijke werkzaamheden liet uitvoeren door een aannemer en de kosten zijn verhaald op de eigenaren. De andere eigenaren hebben het zelf gedaan. De werkzaamheden aan de woningen betroffen onder meer gevelreiniging en aanpak van al de verschillende balkonhekjes.

Na veel vertraging zijn de werkzaamheden in maart 2011 van start gegaan en begin 2012 afgerond. De buitenkant ziet er nu weer goed uit. Veel woningen zijn ook van binnen verbeterd.

Garages Spangesekade 150 – 156

Bij de hotspot in Schiezicht horen ook de bedrijfsruimtes aan de Spangesekade 150 t/m 156.  Door vertrek van bedrijven zijn uiteindelijk al deze bedrijfsruimtes deel geworden van het garagebedrijf Durak. Die is ook aangeschreven om tenminste een brandwerende laag aan te brengen tussen de woningen en de garage.

Het beleid van de deelgemeente is om garageactiviteiten op de Spangesekade vergaand in te perken. Lees meer over deze aanpak op de pagina Bestemmingsplan Mathenesserdijk eo onder Gebiedsplannen.