VAN DORP (2E FASE)

Nieuwe ontwikkelaar voor Mathenesserdijk 369 – 407 

Nieuwbouw start mogelijk eind 2015

Begin 2015 heeft het Generaal Ontwikkelingsbedrijf (G.O.B.) overeenstemming bereikt met de Gemeente om alsnog de laatste fase van van Dorp af te bouwen. Het nieuwbouwplan is hetzelfde als eerder door Havensteder gepland. 23 april is de verkoop feestelijk van start gegaan. Als meer dan 70% van de woningen is verkocht, kan de bouw eind 2015 van start gaan. Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw op van Dorp (2e fase) onder Te Woon/Werk.

TUIN AAN DE DIJK

Oorspronkelijk zou in de loop van 2012 door Havensteder worden gestart met de bouw van de 2e fase. Maar zoals met veel andere nieuwbouwprojecten van woningbouwverenigingen, had Havensteder zich teruggetrokken en was ook hier de bouw voor onbepaalde tijd uitgesteld. Gemeente, Havensteder, omwonenden en organisaties uit de buurt hebben toen een plan gemaakt voor tijdelijke invulling. Dit is eind 2014 gerealiseerd. Meer informatie daarover onder Tuin aan de Dijk.

LOCATIE BOUWRIJP

In 2011 is er maandenlang gewerkt aan de bodemsanering van het terrein. Er lagen nog veel olietanks van de voormalige garages en bedrijven. Die zijn allemaal uitgegraven evenals de resten van de funderingen. Het terrein was begin 2012 bouwrijp.

SLOOP LAATSTE PANDEN EN BODEMSANERING

Na de ontruiming van de al jaren leegstaande en gekraakte panden van van Dorp, zijn die eind 2009 gesloopt. Er bleef wel een blokje staan van de Doma garage op Mathenesserdijk 381 – 387. Met de eigenaar was er nog geen overeenstemming over de aankoop. Die aankoop kwam in de zomer van 2010 wel rond en in de maanden erna zijn ook de laatste bewoners verhuisd. In april 2011 zijn ze gesloopt.

Na de sloop was eerst nog bodemsanering nodig, want uit onderzoek was bekend dat er vervuiling in de grond zat: olie en zware metalen. De hele saneringsoperatie in 2011 heeft een half jaar geduurd.

Het verder afgraven van de vervuilde grond wordt gecombineerd met de bouwactiviteiten voor de parkeergarage, die onder de nieuwe woningen komt.

PLANNING

De oorspronkelijke planning was dat de eerste paal voor dit project van 44 woningen en 74 parkeerplaatsen na de zomer van 2012 de grond in zou gaan. De nieuwbouw sluit aan op de nieuwbouw van de 1e fase van van Dorp en gaat er hetzelfde uitzien. Begin 2013 is de bouw voor onbepaalde tijd (minimaal een aantal jaren) uitgesteld. De nieuwe ontwikkeling G.O.B. verwacht nu eind 2015 te kunnen starten met de bouw, mits 70% van de woningen dan verkocht is.

Meer informatie over de woningen is te vinden op de pagina van Dorp (2e fase) onder Te Woon/Werk.