BESTRATING MATHENESSERDIJK (2005-2014)

Herbestrating Mathenesserdijk vanaf GKH-school tot Schiedamseweg.

Op 13 oktober 2014 is een begin gemaakt met de herbestrating van de Mathenesserdijk vanaf de GKH-school tot de Schiedamseweg. Vooral het gedeelte bij de Fabriek was urgent. Na de renovatie was de stoep, die daarvoor ook al in slechte staat was, zeer gevaarlijk voor voetgangers met diverse ongelukken tot gevolg.
Wat nu wordt uitgevoerd is een herbestrating, waarbij toch zoveel mogelijk van de ideeën van bewoners en ondernemers uit 2013 zijn meegenomen.

bestrating md-141015-molenzicht bKlik hier voor het definitieve ontwerp van de herinrichting. Bij de uitvoering kunnen nog kleine wijzigingen optreden door obstakels in de grond, zoals boomwortels.  De geveltuinen staan niet op de tekening, maar alle huidige geveltuinen komen terug.

Wat vooraf ging

Sinds de renovatie van de Driehoekjes in 2008 en de Fabriek in 2012  is de bestrating van dit stuk van de Mathenesserdijk een ramp: verzakte stoepen, diepe kuilen in het wegdek, verstopte rioolpunten, foute inritten. Herstel door de aannemer heeft nooit plaatsgevonden. Vanuit de bewoners wordt er al langer druk uitgeoefend op de gemeente on de straat qua bestrating, verlichting en straatmeubilair zoveel mogelijk te laten aansluiten bij Historisch Delfshaven. In 2004 zijn daarover ook toezeggingen gedaan. Maar de herinrichting wordt nu uitgevoerd in dezelfde stijl al de rest van de dijk, want voor extra’s is er geen geld beschikbaar.

In de laatste vergadering van de deelgemeente Delfshaven is besloten om uit de reserves een budget te bestemmen voor herstel van de bestrating in het gedeelte Mathenesserdijk vanaf de GKH-school tot te Schiedamseweg.  Dit past in het faseringsplan voor de herinrichting rond de Schans.

Initiatief

Enkele ondernemers uit de Fabriek hebben in oktober 2013 het initiatief genomen om samen met omwonenden iets te doen om aan deze gevaarlijke en onwenselijke situatie. bestrating md-1304-fietsen aNa een eerste inventarisatie was er in december 2013 een bijeenkomst om de ideeën te bespreken met ondernemers, bewoners en instanties. Het resultaat was een ‘voorlopig ontwerp’ om te lobbyen bij de gemeente.

Na een positief besluit van de deelgemeente is het plan verder uitgewerkt. Klik hier om dit voorlopig ontwerp uit 2013 te bekijken. Wil je meer weten over dit plan, dan kun je mailen met Ina Wernsen van Inicio, één van de initiatiefnemers uit de Fabriek.