SCHOOLPLEIN GKH-SCHOOL (2008-2013)

Een school zonder schoolplein is zeer ongebruikelijk. Maar dat was tot 2011 wel de situatie voor de G.K. van Hogendorpschool. Door aanpassing van de openbare ruimte is er nu een bredere stoep, die ook als schoolplein kan worden gebruikt.

Zo hebben de leerlingen meer ruimte, vlakbij de school zonder dat zij bewoners tot last zijn. Ook verbetert de veiligheid. Als onderdeel van de herinrichting rond de Schans is ook de ‘rare’ bocht van de Jan Kruijffstraat aangepakt en er staan hekken om te voorkomen dat leerlingen zo maar oversteken. bijvoorbeeld vlak voor passerende fietsers.

Aan het inrichtingsplan, zoals het er nu ligt, is een heel traject vooraf gegaan, met veel overleg met de school en de omwonenden. Voorstellen van bewoners zijn zoveel mogelijk in het plan meegenomen. Vanwege andere projecten in de omgeving geeft een volledige afsluiting van dit deel van de Mathenesserdijk grote logistieke problemen. Daarom is de uitvoering in twee fasen geknipt.

De eerste fase direct voor de school startte na de examens in juni 2011. Dat sloot aan op de herinrichting van het kruispunt Schiedamseweg/Spanjaardstraat, zodat de twee projecten elkaar niet in de weg zitten vanwege omleidingen en zo.

De tweede fase, vanaf de Jan Kruijffstraat tot de Rösener Manzstraat, begon volgens de planning in het najaar 2012. toen waren, met grote vertraging, de onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in de Rösener Manzstraat klaar. Het gedeelte op de Mathenesserdijk moets tot na de bouwvak in 2013 wachten vanwege problemen met het verleggen van kabels en leidingen.

Klik hier om de definitieve tekening van het Inrichtingsplan Mathenesserdijk met de laatste aanpassingen te downloaden. Bij de kruising met de Spangesekade komt nog een drempel om het verkeer naar de kade af te remmen. Klik hier voor een tekening van de kruising.