BOUWTERREIN VAN DORP (2011-2013)

In 2011 werd al duidelijk dat de nieuwbouw op deze locatie aan de Mathenesserdijk de komende jaren niet door zou gaan.  Wat nu? Om te beginnen is het belangrijk dat de tuinen van de nieuwbouwwoningen aan Mathenesserdijk, Rözener Manzstraat en Bruijnstraat goed worden afgeschermd. En verder moet het terrein zelf in ieder geval worden opgehoogd, want er zijn nu heel gevaarlijke plekken met drijfzand.

Mei 2013 organiseerde de deelgemeente een avond voor omwonenden om met elkaar te bespreken hoe het terrein tijdelijk kan worden ingericht en beheerd. Vanuit de buurt zijn er al genoeg ideeën en initiatieven om er een groene plek van te maken: een buurttuin, een speelplek, stadslandbouw …..

Tijdelijke herinrichting

Er is in september 2013 definitief besloten dat de nieuwbouw op het braakliggende terrein bij het complex van Dorp de komende jaren wordt uitgesteld. Vanuit de gemeente is er budget beschikbaar gesteld om het terrein op te hogen en in te zaaien met gras, een eenvoudig hekwerk rondom het terrein met een groen afscheiding (zodat het hekwerk uiteindelijk opgaat in het groen), groene beplanting langs de damwand van de parkeergarage en een afsluitbare poort. Het plaatsen van het hek en poort hangt af of bewoners bereid zijn de poort in de avond af te sluiten en in de ochtend te openen. Mocht voor dit laatste geen vrijwilliger(s) worden gevonden, dan zal de deelgemeente besluiten het terrein in zijn geheel open te laten.

Op 31 oktober is dit voorstel besproken met bewoners (direct omwonenden) maar ook met bewoners van de Mathenesserdijk en omliggende straten tijdens een bewonersavond in de Schans. Klik hier voor het verslag van de avond.

Na het ophogen is begin 2014 een plan gemaakt voor de aanleg van een stadstuin. Kijk voor meer informatie daarover op de pagina Tuin aan de Dijk onder Activiteiten.

Ondertussen gaat de natuur wel gewoon haar gang:

Vijver op het bouwterrein van Dorp