SCHIEZICHT ONTWIKKELING

Plan voor leegstaande woningen en bedrijfsruimtes

Schiezicht is een heel bijzonder gebouw, met woningen aan de Mathenesserdijk en onderliggende bedrijfsruimten aan de Spangesekade. Een groot deel van dit blok is jarenlang verwaarloosd door de eigenaren. Na de brandbrief van het Bewonersplatform in januari 2008 zijn diverse verbeteringen in gang gezet of uitgevoerd. Het gedeelte  Mathenesserdijk 234 -302 is in 2009 gerenoveerd. Lees meer over de renovatie op Schiezicht (2009).

De eerste zes panden van het blok, Mathenesserdijk 220 – 230, zijn door de gemeente aangewezen als een ‘hotspot . De renovatie daarvan is begin 2012 afgerond.  Lees meer over deze renovatie op Schiezicht Hotspot (2012).

Na de fusie van PWS en Com.wonen tot Havensteder is begin 2012 een begin gemaakt met een nieuw ontwikkelingsplan voor het deel van Schiezicht (234-302), dat valt onder de VvE Schiezicht. Diverse pilots zijn gestart om ‘werkende weg’ de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken.

Aanpak woningen

In Schiezicht zijn veel eigenaar/bewoners. Een deel van de woningen is verhuurd door particuliere eigenaar/verhuurders. Er zijn echter ook een flink aantal woningen die al jaren leeg staan en/of worden bewoond door antikraakwachten. Die woningen zijn eigendom van Havensteder. In 2011 is begonnen met de geleideliijke verkoop van vrijkomende woningen. Vanaf september 2012 wordt de anti-kraakbewoning beëindigd. Lege woningen komen beschikbaar voor reguliere verhuur of verkoop.

Onderzocht wordt of er belangstelling voor samenvoeging van woningen op de 2e, 3e en 4e verdieping. Daardoor ontstaan grotere woningen, die bijvoorbeeld heel geschikt zijn voor wonen/werken. Door de samenvoeging kan het ingewikkelde dubbele trappenhuis worden veranderd, wat op de verdiepingen meer ruimte schept en een eind maakt aan onderlinge geluidsoverlast.

Een lege woning op de begane grond kan ook eenvoudig gecombineerd worden met een lege bedrijfsruimte aan de kade. Op veel plaatsen is er zelfs al een trap. De mogelijkheden voor zo’n woning+bedrijfsruimte  worden verder onderzocht.

sk160-1206-steenenstaal

Aanpak bedrijfsruimte

Bij dit Havensteder-deel van Schiezicht horen ook de bedrijfsruimtes aan de Spangesekade 157-191. Veel bedrijfsruimtes staan al langere tijd leeg of hebben een tijdelijke gebruiker. De garagebedrijven op nrs. 157 t/m 164 zijn in 2011 ontruimd, omdat ze daar gevestigd waren in strijd met het bestemmingsplan.

In juni 2012 vestigede Nienke Ris zich als eerste met haar bedrijf ”van Steen en Staal’ op nr. 159-160. De voormalige garages zijn van binnen en van buiten volledig gerenoveerd.De roldeuren hebben plaatsgemaakt voor houten deuren, zoals die er oorspronkelijk ook waren. Met haar bouwmanagementbureau ‘van Steen en Staal’ verzorgt ze de volledige organisatie van renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Tijdens de voorbereiding en verbouwing bleek dat het niet eenvoudig is om lege ruimtes geschikt te maken voor een nieuw functie. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge investeringskosten. Daarom heeft Havensteder ervoor gekozen de lege ruimtes stapsgewijs te gaan herontwikkelen. In een deel van de ruimtes komt een ‘broedplaats’ voor (door-)startende ondernemers. Zij huren de ruimte tegen een aangepaste huur in onverbouwde staat en ze moeten zelf de noodzakelijke voorzieningen treffen om de ruimte te kunnen gebruiken. Havensteder stelt aan het zelf opknappen wel bepaalde voorwaarden.

De eerste huurder in de ‘broedplaats’ is Stichting Treehouse, o.a. bekend van de de timmer-activiteiten ven De Bende’ tijdens festivals.

 

schiezicht.info-1302-puiCentrum Schiezicht

Op Spangesekade 173 heeft het Atelier Spangesekade sinds 2010 een werkplaats. Van daaruit organiseert ze de activiteiten voor de herinrichting van de kade. Lees meer daarover op Atelier Spangesekade.
Vanuit het atelier wordt ook meegedacht met de ontwikkeling van Schiezicht. Om daarover meer informatie te geven heeft het atelier de winkelruimte in gebruik op Mathenesserdijk 272B. Hier komt het Informatiepunt Schiezicht. Eén van de activiteiten is een tweewekelijks architectenspreekuur op donderdagavond. Diverse eigenaren, zelf architect en met ervaring van de renovatie van de eigen woning, geven daar adviezen. Bekijk voor preciese data en andere activiteiten de aankondigingen op de winkel. Het Centrum Schiezicht wordt eind 2013 uitgebreid met drie ruimtes aan de Spangesekade 174-174. Meer informatie over het centrum en de activiteiten staat op Centrum Schiezicht.

De komende jaren wordt zo met vereende krachten gewerkt aan verdere verbetering van Schiezicht. Daardoor ontstaat er een zeer gevarieerd, betaalbaar en aantrekkelijk aanbod aan woningen en bedrijfsruimtes. Kijk op Schiezicht onder te Woon/Werk als je geïnteresseerd bent.