1. mathenesserdijk.info

  De nieuws­brief mathenesserdijk.info geeft infor­ma­tie over de stand van zaken bij (bouw-)projecten op en om de Mathen­es­ser­dijk in Delfs­ha­ven.  Van 2004 tot 2016 was het een uit­gave op per­so­on­lijke titel van Patrick Boel, bewo­ner van de Mathen­es­ser­dijk. De nieuws­brief ver­scheen enkele keren per jaar en werd per email toe­ge­stu­urd aan bewo­ners, poli­tici, pers, amb­ten­a­ren, andere betrok­ke­nen en geïnteresseerden.

  Vanaf sep­tem­ber 2016 ver­spreidt Schie­zicht een eigen nieuws­brief over activi­tei­ten en ander nieuws op de dijk. Het bes­ta­ande mai­ling­be­stand is aan hen over­ge­dra­gen. Meld je anders aan via onder­s­ta­ande link.

  Aan­mel­den nieuws­brief Schie­zicht >

  mathenesserdijk-1304-brug-tot-brug

  Archief

  Eer­der ver­sche­nen nieuwsbrieven:

   

   

   

   

   

  2016

  •  Juni 2016: Herin­richt­ing Span­ge­se­kade, Tuin aan de Dijk, Kade­fes­ti­val 2016, Schaf­ten ad Schie

  2015

  • Juni 2015: Kade­fes­ti­val 14 juni, Span­ge­se­kade, Tuin ad Dijk, Cul­tu­ur­calei­doscoop, nieu­w­bouw van Dorp
  • Februari 2015: NL-doet, meer groen op de dijk, werk­zaam­he­den op de Span­ge­se­kade, Kade­fes­ti­val 2015

  2014

  • Okto­ber 2014: Span­ge­se­kade, Tuin aan de (Mathenesser-)Dijk, herin­richt­ing Mathen­es­ser­dijk, Schiezicht
  • Juni 2014: kade­fes­ti­val 15 juni, speel­plek Mathen­es­ser­brug, herin­richt­ing Mathenesserdijk
  • Mei 2014: herin­richt­ing bouw­ter­rein van Dorp, kade­fes­ti­val 15 juni, € 300.000,- herin­richt­ing Span­ge­se­kade in 2015, activi­tei­ten wij­kon­der­n­eming Schie­zicht, Groen+Kleur in 2014
  • Februari 2014: suc­ces actie vuil­con­tai­ners, onthul­ling Elek­tra­huisje M’brug, voor-aankondiging kade­fes­ti­val, NL-doet in Schiezicht
  • Januari 2014: Spe­cial WINTERPOEL

  2013

  • Decem­ber 2013: expo­si­tie Elek­tra­huisje Mathen­es­ser­dijk, inricht­ing Mathen­es­ser­dijk bij Fabriek, buurt­bor­rel 18 dec.
  • Okto­ber 2013–2: IP-Spangesekade, muur­schil­de­ring elek­tra­huisje Mathen­es­ser­brug, Bouw­lo­ca­tie van Dorp
  • Okto­ber 2013: 5 okto­ber fee­ste­li­jke inhul­di­ging plan­ten­bak Span­ge­se­kade en Open Huis Cen­trum Schiezicht
  • Juni 2013: web­site en nieuws­brief ver­nieuwd, plant­dag Span­ge­se­kade, nieuwe plan­ning herin­richt­ing Schans e.o.

  2011

  • Mei 2011: 2e Span­ge­se­ka­de­dag, reno­va­tie Schie­zicht Hot­spot, bouw­ter­rein van Dorp 2, klus­hui­zen Mathen­es­ser­dijk, school­plein GKH, Fabriek, Jeu-de-boules
  • Februari 2011: Klus­hui­zen, Mathenesserdijk.info, Ate­lier Span­ge­se­kade, Fabriek, vuil­con­tai­ners, sto­epen de Schans

  2010

  • Novem­ber 2010: Werk In Uit­voering 4
  • Januari 2010: Fabriek, van Dorp 2, van Dorp 3, Schie­zicht, Mathen­es­ser­dijk, herin­richt­ing Span­ge­se­kade, her­zie­ning bestemmingsplan

  2009

  • Sep­tem­ber 2009: Fabriek, van Dorp 2, van Dorp 3, Schie­zicht, Mathen­es­ser­dijk, herin­richt­ing Span­ge­se­kade, her­zie­ning bestemmingsplan
  • Mei 2009: Fabriek, van Dorp 2, van Dorp 3, Schie­zicht, Mathen­es­ser­dijk, Spangesekade
  • Februari 2009: Werk In Uitvoering-3

  2008

  • Sep­tem­ber 2008: Fabriek, Drie­ho­ek­jes, kade­mu­ren, de Schans, van Dorp 2&3, Molen de Graankorrel
  • Juni 2008 ; Werk In Uitvoering-2
  • Maart 2008: Werk In Uitvoering-1
  • Januari 2008: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans, van Dorp 1

  2007

  • Juni 2007: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans, van Dorp
  • Februari 2007: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans

  2006

  • Novem­ber 2006: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans
  • Mei 2006: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans

  2005

  • Augus­tus 2005: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans, brug­wach­ters­huisje Lage Erfbrug
  • Februari 2005: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans, brug­wach­ters­huisje Lage Erfbrug

  2004

  • Novem­ber 2004: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans, brug­wach­ters­huisje Lage Erfbrug
  • Sep­tem­ber 2004: Fabriek, ver­nieu­w­bouw Drie­ho­ek­jes, hers­tel kade­mu­ren, de Schans

   

   

   

   

   

   

   

 2.